Managed Service Provider – MSP

Als een organisatie volwassen wordt in haar visie op in-, door- en uitstroom van tijdelijk personeel, groeit de behoefte aan professionalisering. Hoog op de agenda komen dan doelen als centralisering van de inhuur, tariefafspraken met de grootste leveranciers, garantie op 100% vervulling en compliance. Veel organisaties besteden dit soort processen uit aan een Managed Service Provider (MSP). In deze zeer turbulente markt is het voor een MSP de kunst om continu relevant te blijven voor klanten.

Als organisaties de best passende MSP-oplossing kiezen, willen ze vaak de toekomstvisie van de MSP weten. Hoe zorgt deze dienstverlener voor continue verbetering en welke tooling brengt het daarbij als oplossing mee?

Zorgen voor compliance

Momenteel staat bij bijna elke inlener compliance als hoogste op de agenda. In de rol van MSP wil men richting de opdrachtgever 100% compliance garanderen, zowel waar het gaat om externe regels als om interne regels. Denk hierbij aan:

  • De zorg voor de volledige contractafhandeling voor uitzenden, project sourcing en / of de inschakeling van freelancers. Van accountantsverklaring, algemene inhuurvoorwaarden tot inhuurcontract, DIMONA-aangifte of een Limosaverklaring voor buitenlandse werkkrachten of werkvergunning voor een niet-EER kracht, en dit op leverancier-, flexwerker- en opdrachtniveau.
  • On- en offboarding van flexwerkers: zorgen dat de flexwerkers beschikken over de juiste tools, pasjes en toegang tot systemen als dat nodig is, en dat ze bij het verlaten van het pand of aan het einde van de opdracht ook weer alle zaken inleveren.
  • Volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving: denk hierbij o.a. aan de AVG (GDPR), de wet op uitzendarbeid, de wet op het ter beschikkingstellen van personeel, de arbeidsrelatie wet, waarmee freelancers en hun opdrachtgevers te maken hebben, de arbeidstijdenwet, enz.

Optimalisatie van het inhuurproces

Als eenmaal de regie over het inhuurproces in handen is genomen en de inhuurcontracten compliant worden beheerd, komt optimalisatie in beeld. Verloopt het distributieproces naar alle leveranciers wel optimaal? Zijn alle interne goedkeuringen van inhurende managers in orde? Blijven ze daar niet te lang hangen? Waar zitten knelpunten? Zijn inhurende managers én toeleveranciers tevreden? Stellen de leveranciers voldoende kandidaten voor? Allemaal vragen van belang in deze fase van een inhuurprogramma.

Lagere kosten van inhuur

Wij geloven dat kostenreductie een samenspel is tussen tooling, dienstverlener en opdrachtgever. Een goed samenspel levert over het algemeen 10 tot 15% kostenbesparing op, dankzij:

  • Verbeterd inkopen
  • Procesoptimalisatie
  • Optimaal leveranciersbeheer

Managed Service Providers kunnen door onder meer het inhuurproces te optimaliseren en alle opdrachtgevers en leveranciers op één plaats te onderhouden, de marges sterk verbeteren.

Wij bieden ondersteuning in de onderbouwing van een businesscase voor de bestaande klanten of prospects.

Ondersteuning bij RFP’s en aanbestedingen

Managed Service Providers worden regelmatig gevraagd deel te nemen aan een RFP of aanbestedingstraject. MSP-partners van Nétive kunnen rekenen op een inhoudelijke ondersteuning tijdens zo’n traject.