Kostenbesparing

Als kostenbesparing een belangrijke drijfveer is om een inhuurprogramma op te tuigen, kan er veel resultaat geboekt worden: directe kostenbesparingen, maar ook indirecte kostenbesparingen die ook bijdragen om lange termijn doelstellingen te bereiken. Voor directe kostenbesparingen kan geacht worden aan:

Marktwerking

Door vanuit het VMS de aanvraag moeiteloos naar een groep leveranciers of zelfs naar de hele open markt toe te sturen, komen meer concurrerende tarieven naar voren. Daardoor zijn kostenbesparingen van 8 tot wel 15% te realiseren.

Processen digitaliseren

Digitaliseren van het inhuurproces met behulp van een VMS en van aanvraag tot en met facturatie, of delen hiervan, bespaart u  ook kosten. Denk hierbij o.a. aan de verwerking van de talloze facturen bij de financiële administratie. Hiervoor worden vaak meerdere FTE’s ingezet. Met goede digitalisering is dit terug te brengen tot hooguit enkele uren per week.

Benchmarken

De opbouw van een eigen database maakt tarieven vergelijkbaar. Wat is er in het verleden voor deze functie betaald? Of: wat zijn marktconforme tarieven? Allemaal vragen waarbij een VMS kan ondersteunen.

Risico’s beperken

Het vermijden van boetes van de arbeidsinspectie kunt u ook zien als een kostenbesparing. Voornamelijk door de dossiervorming van flexkrachten in een VMS goed te gebruiken, kunt u boetes voorkomen en zo onnodige kosten besparen.

De juiste contractafspraken gebruiken

Een andere kostenbesparing is te realiseren door alle afspraken met leveranciers ook daadwerkelijk in het VMS vast te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle juiste prijsafspraken, met voor uitzendarbeid alle omrekenfactoren (coëfficiënten) erbij. Ook kan een VMS signaleren wanneer een uitzendkracht of interim manager overgaat naar een payroll-tarief. Cao-wijzigingen kunnen ook met 1 druk op de knop doorgevoerd worden, en dit zelfs met terugwerkende kracht (waar toegelaten).