GDPR

  GDPR staat voor “General Data Protection Regulation” en is een verordening in de EU (Europese Unie) die in werking trad op 25 mei 2018. GDPR is een uitgebreide en gecompliceerde verordening die is ontworpen om gegevens en de persoonlijke privacy van EU-burgers en -ingezetenen te beschermen.

  GDPR netive logoHet is in de eerste plaats bedoeld om burgers en ingezetenen controle te geven over hun persoonsgegevens, ongeacht waar ter wereld zij zich bevinden of waar die gegevens worden opgeslagen. Organisaties die zich niet aan GDPR houden, krijgen hoge boetes opgelegd.

  Concreet voldoet ons VMS-platform aan de vereisten van de GDPR, zoals het recht om te worden vergeten en het vastleggen van verwerkingsdoelstellingen bij het bewaren van gegevens.

  Voldoet het eigen inhuurprogramma aan de GDPR? Voldoet de MSP aan de GDPR? Als er geen gebruik gemaakt wordt van een VMS om alle flexwerkers te beheren, loopt een organisatie het risico dat dit niet het geval is. Zonder geautomatiseerde en controleerbare oplossing is het nl. moeilijk om hier zeker van te zijn: de kans op non-compliance is erg groot.

  Organisaties worden daardoor blootgesteld aan grote financiële – en juridische risico’s.

  Met behulp van ons VMS kunnen de risico’s worden geminimaliseerd, kan er GDPR compliance aangetoond worden en is er informatie beschikbaar in geval van non-compliance.