Aanbestedingswet

Specifiek voor de doelgroep aanbesteding plichtige organisaties heeft Nétive haar VMS applicatie uitgebreid met ondersteuning voor een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS).

De Belgische wetgeving voor overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België. Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden gepubliceerd. Opdrachten die eerder werden bekendgemaakt, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets. Afhankelijk van wanneer de opdracht werd bekendgemaakt, geldt er dus een ander basiskader.

Concreet:

  • De wet verhoogt het drempelbedrag voor kleinere opdrachten van €8.500 naar €30.000. Dit betekent dat een organisatie die onderworpen is aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, opdrachten tot €30.000 BTW kan afsluiten met louter een factuur als bewijs. Andere documenten of procedures, zoals een ‘marktraadpleging’ zijn daarbij niet langer vereist.
  • Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten vanaf 000 euro excl. BTW moeten voortaan Europees worden bekendgemaakt.
  • De wijziging van de Europese publicatiedrempels houdt ook in dat voor opdrachten vanaf 144.000 euro excl. BTW overweging in percelen moet gebeuren (zie art. 58 §2 wet overheidsopdrachten 2016).​​

Het versturen van vacatures via inhuursegmenten naar de open markt is in veel gevallen niet meer toereikend, omdat deze al snel formeel aanbesteed moeten worden.

Zowel MSP’s als Inhuurdesken kunnen gebruik maken van deze tool en garanderen dat de uitvraag volledig via de aanbestedingsregels zal verlopen.

Bekijk hier de functionaliteit van het Dynamisch Aankoopsysteem.

Zowel MSP’s als Inhuurdesken kunnen gebruik maken van deze tool en garanderen dat de uitvraag volledig via de aanbestedingsregels zal verlopen.

Bekijk hier de functionaliteit van het Dynamisch Aankoopsysteem.